Cookies

F19, en derde partijen, maken op onze website gebruik van twee soorten cookies. Het betreft functionele cookies om ervoor te zorgen dat de website goed werkt en privacy vriendelijk ingestelde analytische cookies om de bezoekersaantallen op de site te kunnen meten. Er worden geen andersoortige cookies gebruikt, ook niet voor andere dan hierboven genoemde doeleinden.

Lees meer over het gebruik van cookies in onze Privacyverklaring

Navigate between different webpages of this site.

F19 Digital First reporting

Blog

Marcel Rosenbrand Reporting consultant en oprichter van F19 Digital First reporting. marcel.rosenbrand@f19.nl

3 tips voor een succesvolle ESEF-implementatie

In december 2019 kondigde de European Securities and Markets Authority (ESMA) een belangrijke maatregel aan voor effecten uitgevende ondernemingen: zij zijn vanaf 1 januari 2020 verplicht het jaarverslag digitaal openbaar te maken. Dit dient te gebeuren door het jaarverslag als InlineXBRL document te publiceren conform de ESEF-vereisten en taxonomie.
Wat betekent dit en waar moeten bedrijven op letten? In dit artikel geef ik drie tips voor een succesvolle ESEF-implementatie.

Maar eerst, wat is ESEF en wat is InlineXBRL?

ESEF

ESEF staat voor European Single Electronic Format. Dat is een nieuw verplicht digitaal formaat voor jaarverslagen. ESEF maakt jaarverslagen toegankelijker en faciliteert de analyse en vergelijkbaarheid van jaarverslagen.

Inline XBRL

Om aan ESEF te voldoen moeten jaarverslagen opgesteld worden in InlineXBRL, vaak afgekort tot iXBRL. Dat is een combinatie van HTML (HyperText Markup Language), de taal waarmee webpagina’s gebouwd worden en XBRL (eXtensible Business Reporting Language), een soort digitale streepjescode waarmee financiële gegevens aan de hand van een taxonomie ‘getagd’ worden. De ESEF taxonomie  is gebaseerd op de IFRS taxonomie en door ESMA voorzien van enkele uitbreidingen.

Wat moet er gebeuren?

Om een ESEF jaarverslag te realiseren is het volgende noodzakelijk:

  1. Het jaarverslag dient als XHTML document gepubliceerd te worden. Het begrip ‘Inline’ in ‘InlineXBRL’ refereert hieraan.

  2. Onderdelen van de financiële informatie in het jaarverslag dienen getagd te worden. Het begrip ‘XBRL’ in ‘InlineXBRL’ refereert hieraan.

Op deze manier ontstaat een digitaal jaarverslag dat zowel ‘human readable’ als ‘machine readable’ is. ‘Human readable’ omdat de verschijningsvorm leesbaar en opgemaakt is. Het document kan worden bekeken in een browser. ‘Machine readable’ omdat met speciale software de voor mensen onleesbare XBRL informatie ingelezen kan worden zodat mogelijkheden voor analyse en vergelijking ontstaan.

Wat is de impact van ESEF voor organisaties?

Organisaties moeten hun jaarverslagproces herzien om aan ESEF te voldoen. Vanaf het verslagjaar 2020 is het namelijk niet meer mogelijk om het jaarverslag in PDF formaat te deponeren bij de AFM. Dit mag uitsluitend nog gebeuren in iXBRL-formaat.
Op korte termijn zijn de gevolgen hiervan te overzien: in eerste instantie dienen alleen de primaire geconsolideerde overzichten in de IFRS jaarrekening te worden getagd. Vanaf 1 januari 2022 moeten ook de toelichtingen getagd worden. De verwachting is bovendien dat de ESEF verplichting in de toekomst nog verder uitgebreid wordt.

Tip 1: Begin op tijd

Het jaarverslag 2020 is het eerste jaarverslag dat als iXBRL-document gedeponeerd moet worden bij de AFM. Begin dus op tijd met de voorbereidingen. Selecteer een softwareleverancier die aan je wensen voldoet en doe tijdig een ‘dry run’. Naar verwachting zal de AFM in Q4 2020 een mogelijkheid bieden om iXBRL filings te testen. Door dit te doen kom je in 2021 niet voor onnodige verrassingen te staan.

Tip 2: Keep it simple

ESEF implementeren zal impact hebben op je workflow. De eerste keer zal met name tijd gaan zitten in het op de juiste wijze taggen van financiële data. Maar ook de technische realisatie van iXBRL kost tijd. Werk daarom samen met een specialist die kan adviseren bij het taggen en die weet hoe je de impact op jouw proces zo minimaal mogelijk houdt. Zo voorkom je dat de ESEF-verplichting een te zware last voor je organisatie wordt.

Tip 3: Benut de voordelen van online first

Er zijn twee type oplossingen om van het jaarverslag een iXBRL-publicatie te maken:

  1. Offline first
    In de offline first aanpak wordt eerst op de traditionele wijze een PDF van het jaarverslag gemaakt die daarna geconverteerd wordt naar XHTML. Deze geconverteerde XHTML-versie wordt vervolgens getagd.

  2. Online first
    In de online first benadering wordt meteen een XHTML-versie gemaakt van het jaarverslag. Deze XHTML-versie wordt getagd.

De online first benadering heeft twee belangrijke voordelen:

  1. Op de eerste plaats gaat in veel gevallen design voor een deel verloren bij de conversie van PDF naar XHTML. Dat is jammer, omdat juist het iXBRL-document vaker geraadpleegd zal gaan worden en door AFM beschikbaar zal worden gesteld.

  2. Op de tweede plaats biedt de online first aanpak – mits je met een software oplossing werkt die daarin voorziet – de mogelijkheid om te publiceren naar meerdere kanalen: Naar iXBRL, naar PDF én naar een interactieve, responsive website. Zo bereik je niet alleen een breder publiek maar versterk je ook de beleving van het jaarverslag.

Meer weten?

Met F19 Software is het mogelijk om vanuit één bron het jaarverslag te publiceren naar web, PDF én iXBRL, terwijl de impact op je workflow beperkt blijft. Wil je meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op.