Navigate between different webpages of this site.

Nedvang

Navigate between different sections on the same page.

Doel

Nedvang monitort en stimuleert de inzameling en recycling van verpakkingsafval in heel Nederland. Een belangrijke doelstelling van Nedvang is om kennisuitwisseling over de afvalstroom ‘Hout’ te optimaliseren. 

Oplossing

F19 Digital First reporting ontwikkelde samen met partnerbureau Berenschot een online kennisplatform. Het platform wordt regelmatig geactualiseerd en bevat onder meer een interactieve innovatieprojectenmonitor.

Resultaat

Met de totstandkoming van dit platform is de mogelijkheid voor kennisuitwisseling binnen de houtmarkt sterk verbeterd. Nedvang kan het platform eenvoudig updaten en ook uitbreiden met informatie over meerdere afvalstromen.