Navigate between different webpages of this site.

ProRail

Navigate between different sections on the same page.

Doel

ProRail is verantwoordelijk voor het spoorwegnet van Nederland. ProRail wil transparant verantwoording afleggen en daarom continu inzicht bieden in haar prestaties.

Oplossing

F19 ontwikkelde voor ProRail een KPI dashboard waarop dagelijks de meest recente prestatie informatie rondom vier thema’s wordt gepresenteerd.

Resultaat

Door de inzet van het prestatie dashboard hebben zowel externe als interne stakeholders beter inzicht in de prestaties van de dag, de prestaties van de afgelopen 12 maanden en de norm (streefwaarde). Doordat het proces is geautomatiseerd verloopt de communicatie bovendien veilig, snel en accuraat.